AUTO ŠKOLA - PO MJERI VAŠIH POTREBA

Auto škola Volan iz Našica – nudi budućim vozačima programe i alate za riješavanje izazova vožnje uz vodstvo profesionalnih instruktora.

Osposobljavamo kandidate za vozače, A1, A2, A, B kategorije.

VOLAN d.o.o.
 
tel: 031/614-699
mob: 091/541-5820
OIB: 78629003035
 
 
Tvrtka upisana u trgovački registar
Trgovački sud u Osijeku, Tt-02/1860-4
MBS: 05008770
 
Račun u Zagrebačkoj banci d.d.
Broj žiro-računa: 2360000-1102129984
IBAN: HR8123600001102129984
Iznos temeljnog kapitala društva: 18.500,00 kn
 
Članovi društva
Senka Galetić, Našice, Vatroslava Lisinskog 28, OIB: 15115245318– jedini član uprave , direktor, zastupa društvo pojedinačno od 02.10.2002.
volan_logo_png

DIZAJNIRAO LETIBO WEB DIZAJN | IMPRESSUM | COPYRIGHT 2018 AUTO ŠKOLA VOLAN – NAŠICE